Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Sejarah Indonesia Semester 1

Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Sejarah Indonesia Semester 1
Rp 21.800
Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Sejarah Indonesia Semester 1

Penulis : Sardiman AM, dan Amurwani Dwi Lestariningsih.
Penelaah : Baha Uddin, Hariyono, Mumuh Muhsin Z, Mohammad Iskandar.
Pereview : Abdul Rojak
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-109-0 (jilid 2a)
Cetakan ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Frutiger, 11 pt

Beli Sekarang :

WA SMS Call