Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Prakarya & Kewirausahaan Semester 1

Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Prakarya dan Kewirausahaan Semester 1
Rp 20.900
Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Prakarya & Kewirausahaan Semester 1

Penulis : RR. Indah Setyowati, Wawat Naswati, Heatiningsih, Miftakhodin, Cahyadi, dan Dwi Ayu.
Penelaah : Suci Rahayu, Rozmita Dewi, Djoko Adi Widodo, Latief Sahubawa, Taswadi, Vanessa Gaffar, Caecilia Tridjata, Wahyu Prihatini, dan Heny Hendrayati.
Pereview : Ertin Lis Susanto
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-452-7 (jilid 2a)
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Minion Pro, 11 pt.

Beli Sekarang :

WA SMS Call