Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Bahasa Indonesia

Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Bahasa Indonesia
Rp 25.500
Buku Siswa SMA/MA Kelas XI Bahasa Indonesia

Penulis : Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, Istiqomah.
Penelaah : Dwi Purnanto, Liliana Muliastuti, Muhammad Rapi Tang, Felicia N. Utorodewo.
Pereview Guru : Waridin.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 978-602-282-101-4 (Jilid 2a)
ISBN 978-602-282-102-1 (Jilid 2b)
Cetakan Ke-2, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Minion Pro, 12 pt.

Beli Sekarang :

WA SMS Call