Buku Siswa SMA/MA Kelas X Sejarah Indonesia

Buku Siswa SMA/MA Kelas X Sejarah Indonesia
Rp 23.400
Buku Siswa SMA/MA Kelas X Sejarah Indonesia

Penulis : Restu Gunawan, Amurwani Dwi Lestariningsih, dan Sardiman.
Penelaah : Mohammad Iskandar, Hariyono, Mumuh Muhsin Z., dan Baha’ Uddin.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2013 ISBN 978-602-282-108-3 (jilid 1)
Cetakan Ke-2, 2014 ISBN 978-602-282-497-8 (jilid 1a) Edisi Revisi
ISBN 978-602-282-498-5 (jilid 1b) Edisi Revisi
Cetakan Ke-3, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-4, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Frutiger, 11 pt.

Beli Sekarang :

WA SMS Call