Buku Siswa SMA/MA Kelas X Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Buku Siswa SMA/MA Kelas X Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan
Rp 18.500
Buku Siswa SMA/MA Kelas X Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan

Penulis : Sudrajat Wiradihardja dan Syarifudin.
Penelaah : Agus Mahendra, Taufiq Hidayah, Toto Subroto, dan Suroto.
Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud.

Cetakan Ke-1, 2014 ISBN 9 78-602-282-465-7 (Jilid 1)
Cetakan Ke-2, 2016 (Edisi Revisi)
Cetakan Ke-3, 2017 (Edisi Revisi)
Disusun dengan huruf Minion Pro, 12 pt.

Beli Sekarang :

WA SMS Call